Διεύθυνση Σχολείου

All Διεύθυνση Σχολείου Τομέας Πληροφορικής Τομέας Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Γενικής Παιδείας

Καζγκούτης Γεώργιος

Υποδιευθυντής - Καθηγητής ΠΕ04.01 – Φυσικών

Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/gkazgkou

Βασιλάκης Βασίλης

Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ- Καθηγητής ΠΕ-0401 Φυσικής

Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vassilakis