Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.(I.E.K.)

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.(I.E.K.)