“Το μέλλον στα χέρια μου” Project

Δεκ
27

Πρόγραμμα Εrasmus+ “Future in my hands” : Εργασίες και παραδοτέα

 The title  of the program is “Future in my hands” . Our students  who participated have  dealt with Energy saving , preserving water resources and recycling .We disseminate the idea of being more eco friendly ,  become energy savers ,preserve water resources , get familiar with renewable resources ,reduce reuse and recycle while in Crete […]

DETAIL