Τομέας Πληροφορικής

All Διεύθυνση Σχολείου Τομέας Πληροφορικής Τομέας Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών Γενικής Παιδείας

Χαλκιαδάκης Μιχαήλ

Καθηγητής ΠΕ86 – Πληροφορικής

Webex: http://minedu-secondary.webex.com/meet/xalkiadakismix

Πρατικάκης Μενέλαος

Καθηγητής ΠΕ86 – Πληροφορικής

Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/pratmen

Φιλιππάκης Ευάγγελος

Καθηγητής ΠΕ86 – Πληροφορικής

Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/vfilip

Μαθιουδάκη Ζηνοβία

Καθηγήτρια ΠΕ86 – Πληροφορικής

Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/zmathiou

Μιχαηλίδη Αφροδίτη

Καθηγήτρια ΠΕ86 – Πληροφορικής

Webex: https://minedu-secondary.webex/meet/amichail 

Γαλάτης Παναγιώτης

Καθηγητής ΠΕ86 – Πληροφορικής

Ο Γαλάτης Παναγιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης Η/Υ του Παν/μίου Κρήτης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (MSc) στη Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) .

Ζερβάκη Κωνσταντίνα

Καθηγήτρια ΠΕ86 – Πληροφορικής

Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/kzervaki

Καπρή Αναστασία

Καθηγήτρια ΠΕ86 – Πληροφορικής

Webex: https://minedu-secondary.webex.com/join/kapana