Πρόσκληση επιλεγέντων Μαθητείας για κατανομή θέσεων εργασίας

Προσκαλούμε τους επιλεγέντες μαθτευομένους την Δευτέρα 22-10-2018, και ώρα 12:00,  να παρουσιαστείτε στο 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου ώστε να γίνει η κατανομή των θέσεων εργασίας σύμφωνα με την σειρά κατάταξης σας ανά ειδικότητα. Παρακαλούμε να είστε όλοι παρόντες όταν θα αρχίσει η διδικασία κατανομής. Αν κάποιος δεν είναι παρόν τότε θα καταλάβει, όταν παρουσιαστεί, όποια από τις θέσεις εργασίας έχουν μείνει αδιάθετες.

Προσοχή!!!!!!!    Δεν θα γίνει καμμία άλλη ειδοποίηση. Έχετε όλοι ενημερωθεί ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε το σιτε του σχολείου για να ενημερώνεστε για τις προθεσμίες .   

Αφήστε μια απάντηση