Τομέας Πληροφορικής

All Τομέας Πληροφορικής Τομέας Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας Τομέας Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ID Course Name Duration Start Date
INF-001 Τεχνικός Δικτύων και Υπολογιστών 2 έτη 12/09/2022