ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Συναίνεση γονέα/κηδεμόνα στη συμμετοχή του παιδιού μου σε ατομική συνεδρία με την ψυχολόγο του σχολείου ,έπειτα από αίτημά του.