ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

κ.κ. Δ/ντές, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην υπηρεσία σας και έχουν υποβάλει αίτηση για ΒΕΛΤΙΩΣΗ ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.Αναμένεται να ολοκληρωθεί προς το τέλος του επόμενου μήνα.

Όσων συναδέλφων η αίτηση επεξεργάζεται και καταχωρίζεται θα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένη την αίτηση προς έλεγχο και οδηγίες για περαιτέρω ενέργειες. Όσοι δεν έχουν δηλώσει δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας και σχετικών τηλεφωνημάτων προς την Υπηρεσία, εκ μέρους των συναδέλφων που δεν έχουν ακόμα ειδοποιηθεί.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία,

Τμήμα Μεταθέσεων
Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
Τηλ. 2810 333744-2810333730

Αφήστε μια απάντηση