Εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Εκδήλωση για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου για το σχολικό έτος 2022-2023

Εν όψει του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου στο σχολείο μας  θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8:30 π.μ. η εορταστική εκδήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α (Β ́2005) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ. αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α. (Β ́4695).

θα απονεμηθούν αριστεία, βραβεία, έπαινοι στους/στις μαθητές/τριες που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022.