Ραπτοπούλου Μαρία

Ραπτοπούλου Μαρία

Καθηγήτρια ΤΕ01.19 – Κομμωτικής

Η Ραπτοπούλου Μαρία διδάσκει στα ΕΠΑΛ από το 1998 και στα Δημόσια ΙΕΚ από το 2007. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδευτής ενηλίκων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και βαθμολογητής και εξετάστρια σε εξετάσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Είναι απόφοιτος  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Διπλωματούχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης επιπέδου 5 - ειδικότητα Κομμωτής -Τεχνικός Περιποίησης Κόμης.

Πιστοποιημένη στην Επιμόρφωση Σύμβουλος Καθηγητής/ήτρια

Πιστοποιημένη στην «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Συγγραφέας και μέλος συγγραφικής ομάδας βιβλίων Κομμωτικής Τέχνης.

Της αρέσει να προσφέρει και να ασχολείται με τα κοινά και είναι εκλεγμένη στην τοπική κοινότητα του δήμου Κιλκίς.

Webex LogoWebex: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/maria74

Courses

ID Course Name Duration Start Date
BA-039 Κομμωτικής Τέχνης 2 έτη 09/12/2022