ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2023.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2023.

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Παρακαλύμε ανατρέξτε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 75158/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, θα πρέπει να απαντήσετε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονταιστις «Πληροφορίες» του εγγράφου .