Φιλοξενία καθηγητών από την Ισπανία

Φιλοξενία καθηγητών από την Ισπανία

Την εβδομάδα που πέρασε φιλοξενήσαμε δύο καθηγήτριες από την Ισπανία και συγκεκριμένα από την πόλη La Laguna από ένα επαγγελματικό λύκειο με ειδικότητες οικονομίας και ψυκτικών.

Η κυρία Sole και Mari καθηγήτριες οικονομικής γεωγραφίας και αγγλικών παρακολούθησαν μαθήματα ελληνικών που παραδίδονταν από τις φιλολόγους μας κα Πετεινάκη Μαρία και Λέανδρου Βαλάντω.

Τόσο πολύ ευχαριστημένες έμειναν που μας έφτιαξαν ένα βίντεο για να τις θυμόμαστε. Ευχόμαστε να τις ξαναδούμε και την επόμενη χρονική χρονιά.