Ανακοίνωση για Αποσπάσεις

Ανακοίνωση για Αποσπάσεις

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑΛ, που έχει ανακοινωθεί ότι έχουν αποσπασθεί σε άλλα σχολεία , να παρουσιαστούν κανονικά στο σχολείο μας την 1η Σεπτέμβρη και να παραμείνουν μέχρι να σταλούν αντικαταστάτες τους.

Εκ της Διεύθυνσης