Μη προσμέτρηση απουσιών λογω ανωτέρας βίας

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση ότι απουσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οφείλονται σε αντικειμενικούς λόγους ανωτέρας βίας ώστε να μην προσμετρηθούν  σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 59871/ΓΔ4/27-05-2021 του ΥΠΕΠΘ.

Την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να την κατεβάσετε από το site του σχολείου -> χρήσιμα έντυπα

Θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από τον κηδεμόνα αν την φέρει ο μαθητής ή κάποιος άλλος  ή μπορείτε να έρθετε στο σχολείο να σας την δώσουμε να την συμπληρώσετε  ο ίδιος.

Επειδή πρέπει να γίνει συνεδρίαση συλλόγου ώστε να βγουν αποτελέσματα φοίτησης ( Επαρκής/ ανεπαρκής φοίτηση λόγω απουσιών)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! η ημερομηνία για την κατάθεση της υπεύθυνη δήλωσης είναι μέχρι την Παρασκευή  4/6/2021 για την Γ’ τάξη και μεχρι Τετάρτη 9/6/2021 για την Α’ και Β’ τάξη.