Κατάθεση αιτήσεων μαθητών στις Πανελαδικές Εξετάσεις των Ημερησίων ΕΠΑΛ 2021

Οι υποψήφιοι μαθητές Ημερησίων ΕΠΑΛ που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν-αποστέλλουν με e-mail την Αίτηση-Δήλωση στο σχολείο, από την 25ηΝοεμβρίου 2020 ως και την 30η Νοεμβρίου του 2020.  Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Η Αίτηση–Δήλωση είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψήφιους, που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ και η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις εξετάσεις.

Ειδικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η Αίτηση -Δήλωση θα υποβληθεί πρώτα μόνον από τους μαθητές /τριες της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ και σε επόμενο στάδιο από τους αποφοίτους

Το Υπόδειγμα 1 Αίτησης–Δήλωσης(μπορείτε να το κατεβάσετε παρακάτω) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν-αποστείλουν με e-mail στο 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, (Δηλαδή μαθητών που φοιτούν τώρα στην Γ’ τάξη. Την αίτηση θα πρέπει να την κατεβάστε να συμπληρώσετε τις γρίζες περιοχές με ένα οποιοπήποτε επεξεργαστή κειμένου και να στείλετε το αρχείο κειμένου συνημμένα (όχι φωτογραφία) με email στο 1epalirakl@gmail.com

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν-αποστέλλουν με e-mail την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά. Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τις αναλυτικές οδηγίες και τα απαραίτητα έντυπα.

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Μαθητή ΕΠΑΛ για τα 3 μουσικά Τμήματα με τη νέα διαδικασία εισαγωγής το έτος 2021

Αφήστε μια απάντηση