Ενημέρωση για επαγγελματικό προσανατολισμό.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μαθητών/τριών, σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, επισυνάπτομε ενημερωτικό φυλλάδιο και οπτικοακουστικό υλικό (link) αναφορικά με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Καβάλα.

https://www.youtube.com/watch?v=2jT886ntApM&t=16s

https://www.youtube.com/watch?v=CSw4_W9WkjE&t=2s