Διαδικασία Έγκρισης Παράλληλης Στήριξης

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αιτημάτων από γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών στις Σχολικές Μονάδες Πέμπτη 30-6-2022.