Ρήγα Όλγα

Ρήγα Όλγα

Καθηγήτρια ΠΕ04.01 – Φυσικών

Η Ρήγα Όλγα, είναι Φυσικός, απόφοιτη του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συλλόγου Φυσικών Κρήτης. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Επιστήμες της Αγωγής- Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Αρχικά εργάστηκε σε εταιρία, χρωματογράφων αναλυτών νερού, αντλιών & αναλωσίμων, ενώ για περισσότερο από μια δεκαετία ασχολήθηκε με την ιδιωτική εκπαίδευση έχοντας την διεύθυνση γνωστού φροντιστηριακού οργανισμού. Έχει πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Γενική αλλά και στην Ειδική αγωγή. Έχει εργασθεί ως εκπαιδευτικός με δυσλεκτικά παιδιά αλλά και με παιδιά που είχανε προβλήματα όρασης και ακοής. Είναι γνώστης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά. Έχει συμμετοχή σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα όπως : το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα «Mathematics and Sciences for Life ( Mascil)» με συντονιστή το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, EURO NET 50/50 max «εξοικονόμηση ενέργεια σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια» με συντονιστή την Περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα Connect στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα καθώς και e Twinning projects

Η πολύχρονη εμπειρία της με τα παιδιά και τους εφήβους καθώς και η αγάπη που τρέφει τόσο για αυτά, όσο και για την εκπαίδευση, την ωθεί όλη τη διάρκεια της καριέρας της,  να αναζητά γνώσεις, τρόπους και μεθοδολογίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι ως τώρα είχε συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια-βιωματικά εργαστήρια όπως ¨Διαχείριση της ετερότητας στη σχολική τάξη και οργάνωση διαπολιτισμικών παρεμβάσεων¨, ¨Δημιουργία προϋποθέσεων για την σχολική ενσωμάτωση, την αποτελεσματική εκπαίδευση & την κοινωνική αποδοχή νοητικά υστερούντων ατόμων», «Επιμόρφωση & Εξειδίκευση των Εκπαιδευτικών στις δυσκολίες μάθησης από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας» «Το διερευνητικό μοντέλο διδασκαλίας & η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού», “Introducing Technology-Enhanced Teaching” on the European Schoolnet Academy  και άλλα.

Webex LogoWebex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/olgariga