Γονείς-Κηδεμόνες

Μάι
09

Προετοιμασία για e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

Στα πλαίσια της προετοιμασίας εγγραφής των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο μας για το σχολικό εκτός 2023-24, παρακαλείστε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή την επιστολή του ΥΠΑΙΘ και να συμπληρώσετε τις επισυναπτόμενες μαζί με την επιστολή Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υ.Δ.).

DETAIL