Προετοιμασία για e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

Προετοιμασία για e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24

Στα πλαίσια της προετοιμασίας εγγραφής των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο μας για το σχολικό εκτός 2023-24, παρακαλείστε να διαβάσετε με ιδιαίτερη προσοχή την επιστολή του ΥΠΑΙΘ και να συμπληρώσετε τις επισυναπτόμενες μαζί με την επιστολή Υπεύθυνες Δηλώσεις (Υ.Δ.).

Οι συγκεκριμένες Υ.Δ. θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 15-05-2023 απαραιτήτως, είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω Gov.gr.  Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν προβλήματα στην εγγραφή του/των παιδιού/ών σας.

Επιπρόσθετα παρακαλείστε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα πατώντας ΕΔΩ, με ακριβώς τα ίδια στοιχεία, που δηλώσατε στις παραπάνω Υπεύθυνες Δηλώσεις.