Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2023.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτους 2023.

Παρακαλούμε μελετήστε με προσοχή την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, που αφορά την εξέταση με αναπηρία και ειδικές ανάγκες των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων 2023.