Ορισμός Διοικητού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου

Ορισμός Διοικητού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά από δυο προσπάθειες εκλογής  Διοικητού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων στο σχολείο μας, που απέβησαν άκαρπες, ορίστηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων  αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη:

1. Μιχάκη Αντιγόνη

2. Πιτσούλη Μαρία

3. Πλουμάκης Μιχαήλ

4. Πετράκης Κωνσταντίνος

Με καθήκοντα και δικαιοδοσίες, που ορίζονται και στην Υπουργική Απόφαση Δ4/662/1998 – ΦΕΚ 1331/Β/31-12-1998.