ΕΠΣΙΚΕΨΗ ERASMUS ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ -ΑΙΓΥΠΤΟ

ΕΠΣΙΚΕΨΗ ERASMUS ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ-ΝΤΟΥΜΠΑΙ -ΑΙΓΥΠΤΟ

Το οδοιπορικό μας ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου, όπου περάσαμε μια ημέρα στο Dubai. Σε αυτή την εκπληκτική πόλη είχαμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε τα εμβληματικά αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένου του Burj Khalifa, του πιο ψηλού κτιρίου στον κόσμο και να απολαύσουμε την πολυπολιτισμική κουζίνα της πόλης.

Συνεχίσαμε το ταξίδι μας στις 11 Μαρτίου με μια ημέρα στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Εκεί, επισκεφτήκαμε το ελληνικό σχολείο Saheti και γνωρίσαμε την ελληνική κοινότητα της πόλης , ενώ παράλληλα  συνδεθήκαμε  με τους συμπατριώτες μας, που ζουν εκεί.

Από τις 12 έως τις 19 Μαρτίου συμμετείχαμε σε ένα εκτενές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που παρείχε το Agricolleges, σχετικά με τις αγροτικές επιχειρήσεις. Αυτό το πρόγραμμα, που φιλοξενεί μαθητές από 43 χώρες, μας έδωσε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε μια πλήρη σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που περιλάμβανε επισκέψεις σε φάρμες, σεμινάρια για τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, αλλά και δραστηριότητες, που σχετίζονται με την τοπική κουλτούρα και παράδοση.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε την υπαίθρια αγορά της πόλης, να γνωρίσουμε  από κοντά τα τοπικά προϊόντα, τις συνταγές και τις γαστρονομικές συνήθειες της περιοχής. Κατανοήσαμε περισσότερο τις τεχνικές και τις μεθόδους, που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή, τις διαδικασίες διαχείρισης και τη σημασία της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα αυτό μας διέπλασε περαιτέρω ως επαγγελματίες, μας δίδαξε νέες γνώσεις, ενώ ταυτόχρονα μας προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουμε την κουλτούρα και τις παραδόσεις της περιοχής.

Στις 21 και 22 Μαρτίου ζήσαμε την περιπέτεια ενός σαφάρι στο πάρκο του Κρούγκερ και στην περιοχή Τιμπαβάτι. Αυτή η εμπειρία μας έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε από κοντά τη ζωή των άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, μια εμπειρία, που σίγουρα μας συνάρπασε.

Το ταξίδι μας ολοκληρώθηκε με  ημέρα επιστροφής μέσω Καίρου στις 24 Μαρτίου. Εκεί, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τα πασίγνωστα μνημεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των Πυραμίδων και του Μουσείου Αιγυπτιακής Τέχνης, πριν επιστρέψουμε στην πατρίδα μας.

Our journey started on March 9th, where we spent a day in Dubai. In this amazing city, we had the opportunity to explore iconic sights, including the Burj Khalifa, the tallest building in the world, and enjoy the city’s multicultural cuisine.

We continued our journey on March 11th, with a day in Johannesburg, South Africa. There, we visited the Greek school Saheti and met the Greek community of the city, offering a unique opportunity to get to know and connect with our compatriots living there.

From March 12th to 19th, we participated in an extensive educational program provided by Agricolleges, about agricultural businesses. This program, which hosts students from 43 countries, gave us the opportunity to follow a full range of educational activities, including visits to farms, seminars on techniques used in agricultural production, as well as activities related to local culture and tradition.

Within this context, we had the opportunity to visit the city’s outdoor market, getting to know the local products, recipes, and gastronomic habits of the area up close. We understood more about the techniques and methods used in agricultural production, management processes, and the importance of sustainable agricultural development.

This program shaped us further as professionals, taught us new knowledge, while at the same time offered us a unique opportunity to get to know the culture and traditions of the area.

On March 21st and 22nd, we experienced the adventure of a safari in the Kruger jungle and the Timbavati area. This experience gave us the opportunity to closely observe the life of wild animals in their natural environment, an experience that certainly fascinated us. Our journey ended with a return day via Cairo on March 24th. There, we had the opportunity to visit the city’s well-known monuments, including the Pyramids and the Museum of Egyptian Art, before returning to our homeland.