Κατατάξεις Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες ΙΕΚ.

Κατατάξεις Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε συναφείς ειδικότητες ΙΕΚ.

Υπάρχει η δυνατότητα οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. να εγγραφούν απευθείας στο 2ο έτος σε συναφείς ειδικότητες ΙΕΚ (άρθρ.5, παρ.8, Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 5837Β/2021)).

Επισυνάπτεται η αφίσα στην οποία αναφέρονται οι αντιστοιχίσεις ανάμεσα σε ειδικότητες που λειτουργούν στα ΕΠΑΛ και σε ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ μας.
Έχουμε εκτυπώσει μερικές ώστε να σταλούν για τοιχοκόλληση στα ΕΠΑΛ που γνωρίζουμε ότι λειτουργούν οι συγκεκριμένες ειδικότητες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε στο σύνδεσμο που ακολουθεί.

https://2iek-irakl.ira.sch.gr/?p=2964