Ανακύκλωση και Εθελοντισμός στο 1ο ΕΠΑΛ και 1ο ΕΚ

Ανακύκλωση και Εθελοντισμός στο 1ο ΕΠΑΛ και 1ο ΕΚ

Οι μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου και του 1ου ΣΕΚ ολοκλήρωσαν με επιτυχία την προσπάθειά τους πάνω στο πρόγραμμα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς τοποθετήθηκαν οι ειδικοί κάδοι στους προαύλιους χώρους – σε συνεργασία με τον ΕΣΔΑΚ – προκειμένου να γίνει διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών. Πλαστικά μπουκάλια,  τενεκεδάκια και καπάκια συγκεντρώθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο και αποδόθηκαν στις  εταιρείες ανακύκλωσης , που συνεργάζονται με την εθελοντική ομάδα ΑΤΑΧΤΟΙ του Ηρακλείου. Οι μαθητές μας δε μυήθηκαν όχι μόνο στην ανακύκλωση, αλλά και στην προσφορά προς το συνάνθρωπο. Παράλληλα, και πάντα με στόχο την προβολή της ανακύκλωσης και την αγάπη προς το περιβάλλον δημιουργήθηκαν  ανάλογα πόστερ από μαθητές της  Α Λυκείου.