Ωρολόγιο Πρόγραμμα τμημάτων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους μαθητές όλων των τμημάτων Α’ Β’ και Γ’ τάξης που οι κηδεμόνες τους δεν έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση “Μη παρακολούθησης”, ότι από 25/5/2020 θα έρχονται κάθε μέρα στο σχολείο.

Οι μαθητές που οι κηδεμόνες τους έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση μη παρακολούθησης θα συνεχίσουν να μην έρχονται στο σχολείο.

Αφήστε μια απάντηση