Υποβολή Αιτήσης δήλωσης υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018

Οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2018, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση από

16 Μαρτίου μέχρι και 29 Μαρτίου 2018.

Δελτίο Τύπου ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ 2018

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ

Οδηγίες για Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. έτους 2018, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΑ ΕΠΑΛ 2018 ΜΕ ΑΔΑ

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα Υποδείγματα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ

Α. Για ημερήσια ΕΠΑΛ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ1

Β.  Για ημερήσια ΕΠΑΛ μαθητών αυτοτελών τμημάτων και τμημάτων συνδιδασκαλίας του  Ν.4473/2017

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ3

Αφήστε μια απάντηση