Υλικό για Αρχές οικονομίας Α’ τάξη

Αγαπητοί μαθητές,
Εύχομαι το μήνυμα μου να σας βρίσκει με υγεία, δύναμη και αισιοδοξία και κυρίως
«στο σπίτι σας».
Το υλικό της ασύγχρονης διδασκαλίας για το μάθημα μας «Αρχές Οικονομίας» Α’
Λυκείου (Τμήματα Α4-Α5-Α6-Α7) βρίσκεται στη περιοχή μου στο

https://e-me.edu.gr/

Το υλικό αφορά τα Κεφάλαια που έχετε διδαχθεί
Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 9/4/2020 μαθήματα σύγχρονης διδασκαλίας για τα
παραπάνω τμήματα κατά τις ώρες 18:30 έως 19:30.
Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε δημιουργικά και παραγωγικά τον χρόνο που
έχουμε στη διάθεσή μας για να κάνουμε επαναλήψεις στην ύλη που έχετε μέχρι
τώρα διδαχθεί.
Μπορείτε να μου στείλετε τις απαντήσεις των ερωτήσεων και ασκήσεων στο mail
μου kotzavakal@gmail.com και θα σας απαντώ ατομικά.
Εύχομαι δύναμη, καλή δουλειά και πολλή προσοχή.
Ζαχαρούλα Κοτζαβακάλη

Αφήστε μια απάντηση