Συμμετοχή του σχολείου σε έρευνα του τμήματος Επιστημών Αγωγής

Συμμετοχή του σχολείου σε έρευνα του τμήματος Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  Παρακαλούμε να συμπληρωθούν από τους μαθητές του σχολείου μας τα παρακάτω ερωτηματολόγια.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5hV7v1uufkO7AbLZVn0Y8A3OtUjRB9Gh24xY9mLABA3yd9g/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduYxsGDEGfkHxbnrPCLYucIpA1AXvmOu5244gBuoJoaxvvCA/viewform

Αφήστε μια απάντηση