Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης της Α΄ και Β΄ φάσης

Νέα ηµεροµηνία υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράµµατος Πιστοποίησης της Α΄ και Β΄ φάσης του µεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας και των πιλοτικών τάξεων Μαθητείας
Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης ενηµερώνει τους αποφοίτους των Α΄ και Β΄ φάσεων του µεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας και των πιλοτικών τάξεων Μαθητείας καθώς και τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν την συµµετοχή τους στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραµµα Πιστοποίησης, ότι το πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθεί από ∆ευτέρα 4/2/2019 έως Τρίτη 12/2/2019.

Αφήστε μια απάντηση