Οριστικές εγγραφές για το σχολικό έτος 2019-20

Οι οριστικές εγγραφές των μαθητών για το σχολικό έτος 2019-20 έχουν ξεκινούν από τις 20/6/2019. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν μαζί τους οι κηδεμόνες των μαθητών είναι τα παρακάτω:

  1. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για ανήλικους μαθητές ή υπεύθυνη δήλωση του ιδίου αν έχει την κλείσει τα 18 κατά την εγγραφή (παρέχεται από το σχολείο).
  2. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής
  3. Ταυτότητα μαθητή ή σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε περίπτωση αλλοδαπών μαθητών επίσημα μεταφρασμένο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (απλές έγχρωμες)
  5. Συνδρομή 10 ευρώ για τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων

Στις 25/6/2019 θα ανοίξει ξανά το σύστημα ηλεκτρονικών δηλώσεων μέχρι και 28/6/2019 για εκείνους που για διαφόρους λόγους δεν έκαναν ηλεκτρονική δήλωση.

Αφήστε μια απάντηση