Μαθητεία 2019-20 – Υποβολή Αιτήσεων

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις από την

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δεύτερα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λόγω τεχνικών προβλημάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν χειρόγραφη αίτηση στο ΕΠΑ.Λ. επιλογής τους την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14.00.

Διαδικασία Υποβολής αιτήσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στην διεύθυνση

e-mathiteia.minedu.gov.gr

στην συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν  το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα-δικαιολογητικά στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ μέχρι και την Τρίτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00.

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης  της αίτησης λόγω τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για όσους υποψήφιους πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη Τονίζεται ότι ο εργοδότης δεν δύναται να έχει Α’ βαθμό συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Επισημαίνεται ότι η όποια επικοινωνία αποφοίτων με ΕΠΑ.Λ. καθώς και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμέτοχη στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξης μαθητείας» δεν αντικαθιστά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Δ’ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφο:

  1. απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ι ΕΠΑΛ ι ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ.
  2. πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ι ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ.-Λ.
  3. ταυτότητας
  4. αποδεικτικό ΑΜΚΑ
  5. αποδεικτικό ΑΦΜ ( Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει την αίτηση και το προσκομίσει κατά την εγγραφή του.)
  6. Γνωμοδότηση  ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΤ. – Λ.
  7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες

B) Υπεύθυνη  δήλωση υπογεγραμμένη. Θα την εκτυπώσετε την ηλεκτρονική σας δήλωση και θα την υπογράψετε.

Αφήστε μια απάντηση