ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ (ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-eggrafes τον Σεπτέμβριο 2019

Δευτέρα  2  Σεπτεμβρίου 2019 09:00 Έναρξη λειτουργίας της  πλατφόρμας
e-eggrafes για κατ’ εξαίρεση εγγραφές
Δευτέρα  9 Σεπτεμβρίου 2019 23:59 Λήξη  λειτουργίας της πλατφόρμας
e-eggrafes για κατ’ εξαίρεση εγγραφές
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 Κατανομή μαθητών που υπέβαλαν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης στα ΕΠΑ.Λ.

Ενημέρωση μαθητών μέσω της εφαρμογής (κατά τις απογευματινές ώρες) για την τοποθέτησή τους στα ΕΠΑ.Λ.
Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 09:00 Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας
e-eggrafes για εκπρόθεσμες εγγραφές
Σάββατο  21 Σεπτεμβρίου 2019 23:59 Λήξη  λειτουργίας της πλατφόρμας
e-eggrafes για εκπρόθεσμες εγγραφές

Αφήστε μια απάντηση