Ενημέρωση email Κηδεμόνων

Η επίσημη επικοινωνία και ενημέρωση των κηδεμόνων είτε για απουσίες είτε για τρέχοντα ζητήματα του σχολείου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και μέσω των email που έχετε δηλώσει όταν ολοκληρώσατε την εγγραφή του παιδιού σας.

Όσοι κηδεμόνες δεν λαμβάνουν email από το σχολείο θα πρέπει να στείλουν ένα email στο 1epalirakl@gmail.com το οποίο θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα :

Όνομα Μαθητή/τριας:

Επίθετο Μαθητή/τριας:

Πατρώνυμο Μαθητή/τριας:

Τάξη/Τομέα/ Ειδικότητα Μαθητή/τριας: :

Το email στο οποίο θέλετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις :

Αφήστε μια απάντηση