Ενημέρωση Υποβολής Μηχανογραφικών

Μέχρι στιγμής έχουν οριστικοποιήσει τα μηχανογραφικά τους δελτία
33 υποψήφιοι,
έχουν κάνει προσωρινή αποθήκευση αλλά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιήσει
14 υποψήφιοι
και δεν έχουν κάνει καθόλου μηχανογραφικό
33 υποψήφιο

Προσοχή !!!!

Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα πρέπει να γίνει μέχρι 15 Ιουλίου 2019. Το σχολείο θα είναι ανοικτό για την παραλαβή των κωδικών ασφάλειας την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και την τελευταία ημέρα Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019.

Αφήστε μια απάντηση