Ενημέρωση για διαδικασία ηλεκτρονικών και οριστικών εγγραφών μαθητών μας

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές λήγουν το βράδυ 12:00 στις 2/7/2020. Θα πρέπει να έχετε μεριμνήσει ώστε να κάνετε την ηλεκτρονική εγγραφή μέχρι τότε διότι υπάρχει όριο στο πόσους μαθητές μπορεί να δεχτεί το σχολείο, ειδικά για τους μαθητές της Α και Β τάξης που επιθυμούν να δηλώσουν το σχολείο μας για την επανεγγραφή στην Β και Γ τάξη αντίστοιχα.

Αν θέλετε βοήθεια για την κατάθεση της ηλεκτρονικής δήλωσης (μόνο όσοι πραγματικά δεν μπορείτε να καταθέσετε την δήλωση μόνοι σας) μπορείτε να έρθετε στο σχολείο έχοντας μαζί σας τους κωδικούς taxisnet από τις 9:00 έως 13:00 τις ημέρες που δεν έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις 26/6, 1/7 και 2/7.
Μετά τις 2/7/20 θα γίνει κατανομή των μαθητών στο σχολείο που έχουν δηλώσει το 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στην ηλεκτρονική δήλωση. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο e-eggrafes και να τυπώσετε την οριστική τοποθέτηση την οποία θα κρατάτε όταν έρθετε στο σχολείο για την οριστική εγγραφή (ναι δεν αρκεί μόνο η ηλεκτρονική δήλωση αλλά απαιτείται και η παρουσία του κηδεμόνα για την οριστική εγγραφή στο σχολείο έχοντας μαζί σας τα παρακάτω:

  1. Τυπωμένη την ηλεκτρονική οριστική τοποθέτηση στο σχολείο μας,
  2. Την ταυτότητα του μαθητή
  3. Απαραίτητα να δηλώσετε ένα email επικοινωνίας (όχι του ίδιου του μαθητή αν είναι ανήλικος)
  4. Μια (1) φωτογραφία για την εγγραφή στην Α και Β τάξη, τρεις (3) φωτογραφίες για την εγγραφή στη Γ τάξη.

Σε περίπτωση που θα κάνουν ηλεκτρονική δήλωση στο τμήμα στο τομέα ή στην ειδικότητα, παραπάνω μαθητές από ότι μπορεί να δεχτεί το σχολείο τότε προηγούνται οι μαθητές που φοιτούσαν στο σχολείο μας το σχολικό έτος 2019-20 και για τους υπόλοιπους θα γίνει κλήρωση μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των μαθητών που μπορεί να δεχτεί το σχολείο. Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα ΕΠΑΛ και ΓΕΛ της χώρας.

Μην το αφήσετε για τον Σεπτέμβριο μπορεί να έχουν καλυφθεί οι θέσεις μέχρι τότε

Αφήστε μια απάντηση