Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών που συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 14109/ΓΔ4/12-9-2021 Κ.Υ.Α. απόφαση  (ΦΕΚ 455/6-2-2021 τ. Β΄) που αφορά στη δικαιολόγηση των απουσιών κατά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους  2020-2021 των μαθητών/τριών, οι οποίοι δεν πάσχουν οι ίδιοι από κάποιο σοβαρό νόσημα,  πλην όμως συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τη λοίμωξη COVID-19 (άρθρο 2 παράγραφος α,β),  παρακαλούμε  να προσκομίσετε στην υπηρεσία μας μέχρι την Πέμπτη 11-2-2021,  τους σφραγισμένους φακέλους  με τα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του παραπάνω ΦΕΚ, το οποίο μπορείτε να κατεβάστε παρακάτω.

Να σημειωθεί ότι τα μαθήματα θα διεξάγονται εξ αποστάσεως από καθηγητές που και οι ίδιοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από όλη την Ελλάδα και όχι μέσω του σχολείου.

Αφήστε μια απάντηση