Δανεισμός Tablet σε μαθητές

το σχολείο διαθέτει ακόμα 5 Τablet τα οποία μπορεί να παραχωρήσει σε μαθητές που δεν έχουν υπολογιστή για την σύνδεσή τους στα εξ αποστάσεως μαθήματα. Επειδή ο αριθμός είναι μικρός και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες τα tablet θα δοθούν σε μαθητές που οι γονείς τους :

  1. Έχουν χαμηλό εισόδημα. Θα πρέπει να προσκομιστεί το εκκαθαριστικό του κηδεμόνα
  2. Είναι πολύτεκνοι και τα παιδιά φοιτούν σε σχολείο ή σε πανεπιστήμιο. (Έγγραφο πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης)

Όσοi γονείς επιθυμούν και πληρούν τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το σχολείο και να κλείσουν ένα ραντεβού για να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά, να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση και να παραλάβουν το Tablet.

Αφήστε μια απάντηση