Αίτηση συμμετοχής Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης 2021

Σας ενημερώνουμε ότι

Από σήμερα είναι ενεργή η αίτηση συμμετοχης στο ΠΠΠ (Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποιήσης) 2021 για τους υποψηφίους.

Πιο συγκεκριμένα στο ΠΣ της μαθητείας του ΥΠΑΙΘ (https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/) οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους και τα δικαιολογητικά τους για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποιήσης μαθητείας περιόδου 2021 ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες .
[Π.χ. για τηνείσοδο στο σύστημα Μπλε κουμπί “Αίτηση Συμμετοχής Υποψηφίων”, μετά ζητούνται ΑΦΜ επώνυμο και όνομα ]

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 07 – 01 – 2021 (ώρα 12:00) έως και την Παρασκευή 15 – 01 – 2021 (ώρα 23:59).

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην φάση υλοποίησης του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποιήσης έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής.

Αφήστε μια απάντηση