Εγγραφές/Μετεγγραφές Μαθητών για το Σχ.Έτος 2017-18

1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου Κρήτης

Εγγραφές/Μετεγγραφές Μαθητών για το Σχ.Έτος 2017-18

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν

να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν

σε οποιαδήποτε τάξη Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ για το σχολικό έτος
2017-2018,

υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Δήλωση Προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ.», μέσω της
εφαρμογής e-epal στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


https://e-epal.minedu.gov.gr

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από τη 19η Ιουνίου έως την 23η Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση ανήλικων μαθητών/τριών την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης καταθέτουν οι
κηδεμόνες τους.Για την είσοδο στην εφαρμογή e-epal, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί taxis. Στην περίπτωση ανήλικου/ης μαθητή/τριας ή ενήλικου προστατευόμενου μέλους ο/η οποίος/α δε διαθέτει κωδικούς taxis,
χρησιμοποιούνται οι κωδικοί taxis του γονέα ή κηδεμόνα ή του κατά το
νόμο υπεύθυνου αντίστοιχα
. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο δημόσιας αρχής κατά
τη διαδικασία της εγγραφής στο σχολείο.

Επίσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτούντες/αιτούσες

δε διαθέτουν κωδικούς taxis, οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Οι αιτούντες/αιτούσες κατά την είσοδο τους στην εφαρμογή e-epal θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις τάξεις, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ στις οποίες δικαιούνται να εγγραφούν.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης καταχωρίζονται
στοιχεία όπως:

1. Το e-mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας

2. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα

3. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν και τους δίνει τη δυνατότητα να εγγραφούν
στο ΕΠΑΛ, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης

4. Η επιλογή για εγγραφή στην Α ́ Τάξη ή στον Τομέα της Β ́ Τάξης ή στην
Ειδικότητα της Γ ́ Τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή της Δ ́ τάξης
εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

5. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ.

6. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας

Σημειώνεται ότι:

· Όσοι/όσες μαθητές/τριες έχουν προαχθεί από τάξη του ΕΠΑ.Λ. έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν πρώτη τη σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και στην
οποία έχουν προτεραιότητα εγγραφής.

· Οι κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες
πρέπει να γνωρίζουν ότι

η κατάταξη τους σε ΕΠΑ.Λ προτίμησής τους θα γίνει με βάση τη σειρά
προτίμησης

που δηλώθηκε και θα γίνει σε Τάξεις, Τομείς και Ειδικότητες που πληρούν τις
προϋποθέσεις λειτουργίας τους.

· Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ οι
ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr και

οφείλουν να παρουσιαστούν από την 26η έως την 30ή Ιουνίου 2017 για την
οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή στη σχολική μονάδα που
επιλέχθηκαν

προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση.


 • Οι μετεξεταστέοι/ες μαθητές/τριες Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.

  οι οποίοι/ες περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη
  εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι/ες δεν έχουν υποβάλει
  ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη
  δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. από την 1η έως την 7η Ιουλίου 2017. Οι εν λόγω
  ενδιαφερόμενοι/ες αφού ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-epal στην
  προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση για το ΕΠΑ.Λ. της κατάταξής τους,

  θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στα ΕΠΑ.Λ. την ημέρα
  λειτουργίας τους, από τη 10η έως τη 17η Ιουλίου 2017

  .
 • Οι παραπεμπόμενοι/ες μαθητές/τριες
  στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, δύνανται να εγγραφούν
  από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

 • Κατ’ εξαίρεση, οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους
  2016-2017

  , οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στη Β ́ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση
  πτυχίου ειδικότητας, δύνανται να εγγραφούν και από την 1η έως την 11η Σεπτεμβρίου 2017.

 • Οι μαθητές/τριες ή οι κηδεμόνες αυτών που συναντούν δυσκολία στη
  συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e-epal) μπορούν
  να απευθύνονται στο Help Desk της εφαρμογής ή στο 1ο
  ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου κατά τις ώρες λειτουργίας του σύμφωνα με τον
  παρακάτω πίνακα:

Ωράριο Ηλεκτρονικών Εγγραφών

Δευτέρα 19/06/2017

08:00 – 14:00

Τρίτη 20/06/2017

11:30 – 14:00 (Λόγω Πανελλαδικών)

Τετάρτη 21/06/2017

11:30 – 14:00 (Λόγω Πανελλαδικών)

Πέμπτη 22/06/2017

08:00 – 14:00

Παρασκευή 23/06/2017

08:00 – 14:00

 

1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Υπεύθυνη Δήλωση

«Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ________________________ __________________
εξουσιοδοτώ τον διευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου να υποβάλλει
την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης του/της μαθητή/τριας
_________________________________________ για την Α ́τάξη ΕΠΑ.Λ. λόγω
αδυναμίας απόκτησης κωδικών taxis».

Ηράκλειο ___ / ___ / ___

Ο Υπογράφων

Ανακοίνωση Εγγραφών-Μετεγγραφών 2017-18

εγγραφές των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Τάξης

1ο ΕΠΑ.Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές  των μαθητών της Β΄ και Γ΄ Τάξης για το Σχολικό Έτος 2017-2018 θα γίνονται στο Σχολείο

από την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.

Για την Β’ Τάξη στους Τομείς:

 • Διοίκησης και Οικονομίας
 • Πληροφορικής
 • Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Για την Γ’ Τάξη του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στις ειδικότητες :

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
 • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Για την Γ’ Τάξητου τομέα Πληροφορικήςστις ειδικότητες :

 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Για την Γ’ Τάξητου τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίαςστις ειδικότητες :

 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης

Η παραλαβή των ελέγχων προόδου του Σχολικού Έτους 2016-2017 θα γίνεται με την εγγραφή.

Από την Δευτέρα 12 Ιουνίου  θα γίνονται και οι εγγραφές των αποφοίτων Γυμνασίου στην Α’ Τάξη ΕΠΑ.Λ.

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

Ολα τα σχετικά έγγραφα για να συμμετάσχετε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017.
Επίσης παλαιοί απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν προσερχόμενοι στο σχολείο και προσκομίζοντας ταυτότητα , απολυτήριο, το παλιό δελτίο εξεταζόμενου αν υπάρχει και την επισυναπτόμενη αίτηση υπογεγραμμένη .
pdf icon ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΠΑΛ-2017-pdf.pdf
doc icon Δελτίο-Τύπου-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-για-2017.doc
pdf icon 2017_2_20_Φ_251_28322_A5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΦΥΣ-ΑΔΥΝΑΤΩΝ-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ_2017-pdf.pdf
pdf icon ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-2017-ΕΠΑΛ-pdf.pdf

Έναρξη Προγραμμάτων Μαθητείας

Έναρξη Προγραμμάτων Μαθητείας
Στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου και στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου πρόκειται να ξεκινήσουν από το Μάρτιο του 2017 δύο Τμήματα«Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» που αφορούν τις ειδικότητες «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» και «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» συνολικής διαρκείας .
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι προαιρετική. Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι και νέες που:
• κατέχουν Απολυτήριο και Πτυχίο του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών του ΕΠΑ.Λ. των παραπάνω Ειδικοτήτωνή αντίστοιχων ειδικοτήτων παλαιοτέρων ετών
• βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)
Το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξης Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών και περιλαμβάνει:
• «Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων της Ειδικότητας» που θα διδάσκεται μια μέρα την εβδομάδαγια επτά (7) διδακτικές ώρες στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου από εκπαιδευτικό προσωπικό του 1ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου ή του 1ου Ε.Κ. Ηρακλείου, εκτός τις περιόδους των σχολικών διακοπών.
• «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερεις (4) ημέρες.
συνέχεια –>

Επίσκεψη ομάδας eTwinning στα ενετικά μνημεία της πόλης μας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη στα Ενετικά μνημεία της πόλης μας από την ομάδα eTwinning του σχολείου μας μαζί με την ομάδα eTwinning του 9ου Γυμνασίου που συμμετέχουν από κοινού στο πρόγραμμα «η Ενετοκρατία στην Κρήτη και στην Κύπρο » . Η ξενάγηση έγινε από την αρχαιολόγο κα Κάλλια Νικολουδάκη . Κατά την διάρκεια της εκδρομής μαγνητοσκοπήσαμε οπτικοακουστικό υλικό για να παραχθεί βίντεο όπου τα ίδια τα παιδιά μας θα μας ξεναγούν στα Ενετικά μνημεία της πόλης μας

Παράταση λειτουργίας πλατφόρμας e-epal

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μεγάλου όγκου Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Προτίμησης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα *e**-**epal*, θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή δηλώσεων προτίμησης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 24-25 Ιουνίου. Την Δευτέρα 26 Ιουνίου λόγω προγραμματισμένης συντήρησης στον server, στον οποίο φιλοξενείται η πλατφόρμα e-epal, το ηλεκτρονικό σύστηνα Δήλωσης Προτίμησης θα παραμείνει για κάποιες ώρες εκτός λειτουργίας. Αμέσως μετά θα μπορείτε να δείτε την κατανομή των μαθητών που επέλεξαν το σχολείο σας μέσω της πλατφόρμας e-epal στην διεύθυνση, e-epal.minedu.gov.gr/#/school, επιλέγοντας το πεδίο *«Δηλώσεις Μαθητών»*. Οι μαθητές που έχουν καταχωρήσει δήλωση προτίμησης θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής για την κατάταξή τους, μετά την συντήρηση. Θα εισέλθουν με τους κωδικούς taxis, με τους οποίους συνδέθηκαν για να υποβάλλουν την δήλωση, θα επιλέξουν το πεδίο πάνω δεξιά *«Υποβληθείσες Δηλώσεις»*, και επιλέγοντας να δουν τα στοιχεία της δήλωσής τους, στο πάνω μέρος θα διαβάσουν την εξέλιξη της συγκεκριμένης αίτησης. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης