Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαικό έτος 2023-24.

Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές για το ακαδημαικό έτος 2023-24.

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Παρακαλούμε ανατρέξτε στο ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 65027/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση σχετικά με συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, που αναγράφονται στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.