Μηχανογραφικό Δελτίο με παθήσεις 5% 2023.

Μηχανογραφικό Δελτίο με παθήσεις 5% 2023.

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023».