Φτιάχνουμε Λογότυπο για το 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Φτιάχνουμε Λογότυπο για το 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου

Τι είναι Λογότυπο?

Είναι ένας συνδυασμός κειμένου και/ή συμβόλων που βοηθάει χρήστες ή πελάτες να αναγνωρίζουν μοναδικά εταιρείες ή οργανισμούς.

Τα χαρακτηριστικά ενός καλού λογότυπου:

  • Απλό – στο σχεδιασμό του και θα φαίνεται ξεκάθαρα σε ότι μέγεθος και αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικά ή έντυπα.
  • Σχετικό – με τον οργανισμό ή φορέα που αντιπροσωπεύει και τα σύμβολά του θυμίζουν το πεδίο δραστηριότητας του φορέα.
  • Αξιομνημόνευτο – εύκολο να το θυμάσαι
  • Διαχρονικό – παραμένει σχετικό όσος καιρός και αν περάσει και δεν εξαρτάται από τις επιρροές της μόδας
  • Ευέλικτο – να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, σχήματα και καταστάσεις και να παραμένει ευανάγνωστο χωρίς παραμορφώσεις.

Μαθητές, Γονείς, Καθηγητές, λάβετε μέρος σε αυτή την δράση και αφήστε στο σημάδι σας με το πέρασμά σας από το σχολείο μας για πάντα.

Καταθέστε τις προτάσεις σας μέχρι 31/03/2022 στον κο Σακελλαρίου Φώτιο και/ή αποστείλτε τις ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μας

Μέσα από ηλεκτρονική ψηφοφορία θα επιλεγεί η καλύτερη πρόταση.

Δείτε το σχετικό ΦΥΛΛΑΔΙΟ