Έκδοση κωδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου .(Καταληκτική ημερομηνία 30/06/2023)

Έκδοση κωδικών για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου .(Καταληκτική ημερομηνία 30/06/2023)

Παρακαλούνται όλοι/ες οι: 

•             Τελειόφοιτοι και απόφοιτοι  που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή

στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση  για το έτος 2023, προκειμένου  να υποβάλλουν  Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή  στην Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  ή/και  Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

•             Τελειόφοιτοι  που  δε  συμμετέχουν   στις  Πανελλαδικές  εξετάσεις  για  την  εισαγωγή  στην

τριτοβάθμια   εκπαίδευση    για   το   έτος   2023,   προκειμένου   να   υποβάλλουν    Παράλληλο

Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.

•             Απόφοιτοι   με την κατηγορία 10% που  συμμετέχουν  στις Πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς νέα εξέταση για  την εισαγωγή  στην τριτοβάθμια  εκπαίδευση  για  το έτος 2023, προκειμένου  να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023 στο 1ο ΕΠΑ.Λ.  να προσέρχονται από 19/06/2023 έως 30/06/2023 προκειμένου να τους  αποδοθούν κωδικοί ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι ο κωδικός ασφαλείας πρέπει να δημιουργηθεί από τον
υποψήφιο και να τον γνωρίζει αποκλειστικά ο ίδιος.