ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Παρακαλώ οι γονείς/ κηδεμόνες να ενημερωθούν σχετικά με τα προβλεπόμενα περί επιμέλειας κηδεμόνα για την εγγραφή των παιδιών τους