Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 27/9/2021

Σας κοινοποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων και των εκπαιδευτικών που θα ισχύσει από 27/9/2021 και μέχρι νεοτέρας.