Γνωστοποίηση Δημοσίευσης ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (covid εξετάσεις)