Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο 1 ο ΕΠΑΛ με Θέμα “Εισαγωγήστην Τεχνητή Νοημοσύνη: Το Αύριο Ήρθε!”

Ενδοσχολική Επιμόρφωση στο 1 ο ΕΠΑΛ με Θέμα “Εισαγωγήστην Τεχνητή Νοημοσύνη: Το Αύριο Ήρθε!”

Το 1ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της
εκπαιδευτικής και πνευματικής προόδου, προσφέροντας στους
εκπαιδευτικούς του ευκαιρίες για συνεχή επιμόρφωση και
ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα. Με αυτό το πνεύμα, ο Σύλλογος
Διδασκόντων του σχολείου οργάνωσε και πραγματοποίησε στις
18-4-2024 μια ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα “Εισαγωγή στην
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το Αύριο Ήρθε!”.

Ο κ. Γιάννης Φαρσάρης, καθηγητής πληροφορικής στο 4 ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ Ηρακλείου, είχε το ρόλο του εισηγητή και
προσέφερε μια εμπνευσμένη παρουσίαση στους εκπαιδευτικούς
του σχολείου. Με ανάλυση και σαφήνεια, ο κ. Φαρσάρης εξήγησε
τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πώς επηρεάζει την καθημερινή μας
ζωή, ποιες είναι οι προοπτικές της στο μέλλον και πως αυτή
μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην άσκηση του
εκπαιδευτικού έργου.
Η δραστηριότητα συναντήθηκε με έντονο ενδιαφέρον και θετική
ανταπόκριση από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Το γεγονός
ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πραγματικότητα και έχει
σημαντικές επιδράσεις σε πολλούς τομείς της ζωής μας ανέδειξε
τη σπουδαιότητα μιας τέτοιας επιμόρφωσης.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 1 ου ΕΠΑΛ ανέφερε: “Είμαστε
ικανοποιημένοι όταν δίνονται τέτοιες ευκαιρίες για να
ενημερωθούμε και να εμπνευστούμε από τις νέες εξελίξεις στον
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η επιμόρφωση αυτή
αντιπροσωπεύει την προσήλωσή μας στην ποιότητα της
εκπαίδευσης και στην προετοιμασία των μαθητών μας για ένα
μέλλον που διαμορφώνεται από την τεχνολογία.”
Η ενδοσχολική επιμόρφωση εντάσσεται σε μια σειρά
δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο σχολείο με
πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων και
στοχεύουν στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της σχολικής
κοινότητας του 1 ου ΕΠΑΛ.