Ωρολόγιο Πρόγραμμα από 10/5/2021 και οδηγίες

Παρακαλούνται οι μαθητές να έχουν μαζί τους την βεβαίωση ότι έχουν κάνει το self test και να το δηλώσουν στο:

https://self-testing.gov.gr/

Το πρωί της Δευτέρας 10/5/2020 θα τους ζητηθεί να το επιδείξουν από τον καθηγητή που έχουν μάθημα την πρώτη ώρα.

Τρόποι που μπορείτε να έχετε την βεβαίωση μαζί σας

  • Μπορείτε να εκτυπώσετε την βεβαίωση από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/
  • Μπορείτε να πάρετε μια φωτογραφία την οθόνη από την πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ με τέτοιο τρόπο που να φαίνονται τα στοιχεία του μαθητή.(όλη την οθόνη και να είναι καθαρή)
  • Να γράψετε μια χειρόγραφη δήλωση-Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα που θα αναφέρει τα στοιχεία του κηδεμόνα τα στοιχεία του μαθητή την ημερομηνία διεξαγωγής του τεστ και το αποτέλεσμα. (Παρακάτω μπορείτε να δείτε υπόδειγμα)