Υποψήφιοι που δεν προσήλθαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε μάθημα ή μαθήματα.

Εντός δύο ημερών από την ημέρα που δεν προσήλθαν για να εξετασθούν σε μάθημα ή μαθήματα προσέρχονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καταθέτουν την αίτησή τους μαζί τα σχετικά δικαιολογητικά. Προσέρχονται στις Επαναληπτικές Εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και εξετάζονται σε όλα τα Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα.